top of page

Privacybeleid

ARISTOR, gevestigd te Wichelse steenweg 106 te 9340 Lede, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers ouder dan 16 jaar.

 

Wij verwerken je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden waarmee een overeenkomst werd afgesloten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Op deze manier kunnen deze personen je contacteren.

Wanneer jij jouw gegevens aan ons toevertrouwt, reken je erop dat wij goed met deze gegevens omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat je de gegevens naar waarheid invult.

Persoonsgegevens

Telkens wanneer je ons contacteert via onze website kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen (zie hieronder om welke gegevens het gaat). Dit conform de privacyverklaring en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016.

  • Identiteitsinformatie die je ons verstrekt: naam, e-mailadres, adres, telefoon, enz.

  • De inhoud en technische details van je correspondentie: datum, tijd, enz.

  • Alle andere persoonsgegevens die je wenst via bijvoorbeeld bijlagen.

  • Informatie over je surfgedrag op onze website, waarmee wij later met behulp van Google Analytics kunnen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken. Op basis hiervan kunnen wij de surfervaring verbeteren.

Onze website kan links naar andere websites (Facebook, Instagram, Google Maps, enz.) bevatten. Het kan dat deze gegevens over je verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. Wij raden je aan die aandachtig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelen omtrent jouw persoonsgegevens.

 

Doeleinden

Wij verwerken je gegevens voor doeleinden van:

  • Beheer van de klantenrelatie: om je bijvoorbeeld te kunnen bellen/mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om op een doeltreffende manier de info en diensten te kunnen verstrekken.

  • Beheer van de bestaande of potentiële contractuele relatie tussen jezelf en ARISTOR, doordat je gebruik maakt of wenst te maken van onze dienstverlening.

  • Promotie: zodat wij je op de hoogte kunnen houden van lopende en nieuwe projecten.

Wij zijn genoodzaakt om je gegevens te verwerken naar aanleiding van het (potentiële) sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst tussen jezelf en ARISTOR.

Ook je verzoek om info/vraag maakt de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk. Op deze manier kunnen wij op een doeltreffende wijze jouw vraag beantwoorden.

Mits je voorafgaandelijke toestemming kunnen wij bovendien je gegevens (telefoonnummer en e-mailadres) gebruiken om je commerciële mededelingen te sturen. Je beschikt ten allen tijde over het recht om je eerder gegeven toestemming voor dit gebruik in te trekken via ons e-mailadres.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Voor al je persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van zes maanden, indien er in de periode van zes maanden na het verkrijgen van je gegevens geen contractuele relatie tot stand is gekomen tussen ARISTOR en jezelf.

De gegevens die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen ARISTOR en jezelf worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn van 10 jaar of desgevallend een andere bij wet opgelegde termijn bewaard.

 

Delen met derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden waarmee een overeenkomst werd afgesloten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hier telkens om derden die in opdracht van ARISTOR handelen als verlener van verschillende diensten die nodig zijn.

Gezien je persoonsgegevens intrinsiek verband houden met een (potentiële) contractuele relatie tussen ARISTOR en jezelf, kunnen je gegevens overgemaakt worden aan een andere vennootschap, indien ARISTOR haar activiteiten volledig/gedeeltelijk zou verkopen, overdragen, inbrengen of een fusie zou aangaan met een andere vennootschap of een andere reorganisatie van haar onderneming zou doorvoeren.

Buiten die gevallen deelt ARISTOR je persoonsgegevens niet met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google, INC. om surfgegevens van onze website te verzamelen. Hiermee kunnen wij analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken, met als doel deze te verbeteren.

Je kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Via onderstaande links vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen:   
chrome – internet explorer – safari – firefox

Verdere info inzake de privacy van Google Analytics vind je hier.

Verder maakt onze website gebruik van een ingebouwde applicatie van Google Maps, waarmee gebruikersgegevens kunnen worden verzameld. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als die derden de informatie namens Google verwerken.

Wij zullen deze analytische instrumenten niet (en niet door derden laten) gebruiken om je gegevens te verzamelen.

 

Gegevens wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om ons enige vorm van identificatie met het verzoek mee te bezorgen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar in elk geval binnen de (4) vier weken, volgend op jouw verzoek.

Indien ARISTOR je persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming die je ons daarvoor hebt gegeven, dan heb je ook het recht om bepaalde gegevens aan te passen, te wissen, de verwerking van bepaalde gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Je hebt eveneens het recht om je gegevens in te zien. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een bestand naar je te sturen.

 

Gegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Net daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Vragen of klachten?

Door de info en de diensten op onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacybeleid en de voorwaarden die hierin worden opgenomen. Indien je meer info wil ontvangen of vragen hebt over dit beleid, contacteer ons.

Heb je vragen of bemerkingen? Neem contact met ons op.

Mocht je klachten hebben, gelieve je te wenden tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer per post (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel) of via contact@apd-gba.be.

Inwerkingtreding en wijzigingen

ARISTOR behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Alle wijzigingen worden je ter kennis gebracht via deze website en zullen van kracht zijn (5) vijf dagen na de publicatie ervan.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 01 01 2022.

bottom of page