top of page

Warmteverliesberekening 

Verwarmen op lage temperatuur is verplicht voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen (nog niet in Brussel) waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd vanaf 1 januari 2023.

De warmteverliesberekening is hierbij de basis voor de correcte dimensionering van het verwarmingssysteem, vermits het juiste vermogen van de verwarmingselementen en de warmte opwekkers kan worden bepaald. Tijdens de berekening wordt er rekening gehouden met de isolatiewaarden van de gebouwschil, de gewenste temperaturen in de ruimten, het ventilatiesysteem en de massa van het gebouw.

De warmteverliesberekening wordt volgens de geldende norm EN 12831-1 uitgevoerd. Hiervoor wordt de genormeerde software gehanteerd.

 

De EPB-verslaggever kan deze berekening en de bijhorende dimensioneringsnota gebruiken als stavingstuk, wat een daling van de E-peil punten tot gevolg heeft. Bij gebruik warmtepomp kan dit 5 tot 10 E-peilpunten winst opleveren. 

Ook voor bouwvergunningen voor 2023 is dit dus altijd interessant.

d3d9226ad9ab300ec6a326aec1c84766_800.webp
bottom of page