top of page

EPB

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: ontwerp en kenmerken van het gebouw, isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingssystemen, technieken, etc … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of kortweg de EPB-regelgeving is in voege sinds 1 januari 2006 en brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor u als bouwheer. De omvang van de eisen is sterk afhankelijk van het soort en de omvang van het project.

De bouwheer dient een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt de startverklaring op voor de start van de werken en de EPB-aangifte na ingebruikname  of einde van de werken. Deze worden elektronisch ingediend bij de energieprestatiedatabank.

ARISTOR  begeleidt u van bouwvergunning tot oplevering, zodat u met alle administratieve verplichtingen in orde bent. Daarnaast geven wij advies en helpen wij u de juiste keuzes te maken zodat uw project klaar is voor de toekomst.

ARISTOR is in zowel Vlaanderen als het Brusselse Gewest erkend.

bottom of page