top of page

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken waarbij minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens aanwezig zijn op de werf, ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. Dit kan zowel tijdens het ontwerp alsook tijdens de bouwwerken plaatsvinden.

Volgens de Belgische wetgeving zijn er twee situaties waarin een veiligheidscoördinator verplicht is:

  1. Tijdens de ontwerpfase: Als het bouwproject valt onder de categorie "vergunningsplichtige werken" en het ontwerp een risico-inventarisatie moet bevatten, moet er een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Dit is van toepassing wanneer er minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens bij het project betrokken zijn.

  2. Tijdens de uitvoeringsfase: Wanneer er tijdens de uitvoering van de werken meerdere aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens actief zijn, moet er een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Dit geldt voor "vergunningsplichtige werken" waarbij minstens twee aannemers betrokken zijn.

De taken van een veiligheidscoördinator omvatten onder andere:

  1. Opmaken van een veiligheids- en gezondheidsplan met risicoanalyse.

  2. Bijhouden van een coördinatiedagboek.

  3. Coördinatie en adviezen

  4. Het uitvoeren van werfbezoeken en werfvergaderingen.

  5. Opstellen van het postinterventiedossier (PID).

Het doel van ARISTOR is om op een menselijke aanpak te communiceren en te adviseren over veiligheid tussen alle partijen. Het is onze manier om te zorgen voor een vlotte samenwerking en een veilige werf.

bottom of page